Tusen Tråder-Katalogtekst, Cecilie Skeide
Kari Steihaug (f.1962) har en unik posisjon på den nordiske samtidskunstscenen. Med sine installasjonsarbeider i tekstil får hun frem en særegen eksistensiell dualisme; arbeidene appellerer til noe...
After The Market.
Kari Steihaug (b. 1962) lives and works in Oslo. She received her education at the Oslo and Bergen National Academies of Art and Manchester Metropolitan University. Among the places she has exhibit...
Contemporary stitches: concepts, time and process
Text: André Gali Published: 11 Mar 2011 The exhibition ‘Strikk – Masker i samtidskunsten’ (Knitting – Stitches in Contemporary Art) was on display in Gallery Format from 15 January to 13 ...
Tiden det tar
Anne Karin Jortveit Kari Steihaug beveger seg mellom det å legge til, og det å trekke fra. Mellom det som kan sees og det som bare eksisterer som spor og minner. I hennes kunst ivaretas en ...
The time it takes
Anne Karin Jortveit Translation by Brian Manning Delaney Kari Steihaug works in the space between adding and taking away, between that which can be seen, and that which exists only as...
Rest
Benedicte Sunde Det stedsspesifikke verket Rest er sprunget ut av Kari Steihaugs dialog med Nøkkelhullets arkitektur.2 Hun skaper sine installasjoner med utgangspunkt i parametrene sted, ro...
Remnants
Benedicte Sunde Translation by Deborah Ann Arnfinse The work Remnants, made specifically for the Art Centre's Keyhole Room, came into being through a dialogue between Kari Steihaug an...